Thuis-vrijwilligers Hospice Haarlem komt aan met fiets bij het huis van de gast

Beste thuiszorgmedewerkers en huisartsen in Haarlem, Heemstede en omstreken: het team voor ondersteuning thuis is verdubbeld

3 november 2021

U kent waarschijnlijk het Hospice Huis aan de Zuiderhoutlaan, waar vrijwilligers ondersteuning bieden aan terminaal zieke mensen. Maar wist u, dat hospice vrijwilligers ook bij de mensen thuis komen? En dat het aantal beschikbare vrijwilligers voor ondersteuning thuis nu is verdubbeld? Onze goed opgeleide, ervaren vrijwilligers doen alles wat normaal gesproken door mantelzorgers wordt gedaan. Denk aan ondersteunen bij de toiletgang, helpen met eten en drinken, ‘s nachts en overdag waken, wandelen, voorlezen en een afwasje. Maar ook het voeren van gesprekken met de zieke en de naasten. 

Onze ondersteuning vervangt nadrukkelijk niet de wijkzorg en -verpleging. Zij is aanvullend op de mantelzorg zodat die even ‘op adem kan komen’ of vormt de mantelzorg indien het netwerk klein is. 

De ondersteuning is kosteloos. Tijdsduur en frequentie stemmen we af op de situatie, variërend van een uurtje per maand tot hele dagen of nachten. 

Denkt u dat uw cliënt baat kan hebben bij steun van ervaren vrijwilligers? Bel ons! 
Eén telefoontje naar 023-3034343 is voldoende. We staan klaar om te helpen. Voor meer informatie, zie www.hospicehaarlemeo.nl.