Steun ons

Donateur worden

Om operationeel te blijven is Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. afhankelijk van fondsen, donateurs, giften, legaten of een erfenis. We zijn daarom ook blij met iedere schenking, in welke vorm dan ook.

Hoe kunt u ons financieel steunen?

  • aanmelden als donateur;
  • eenmalig een schenking doen;
  • periodiek een schenking doen;
  • een legaat opstellen.

ANBI-status

Wij hebben een ANBI-status, dat is gunstig voor u als donateur en voor ons als ontvanger.

  • Onder bepaalde voorwaarden zijn giften aftrekbaar van de inkomsten- of vennootschapsbelasting voor u als donateur;
  • Over uw gift hoeven wij geen belasting te betalen, zo kunnen wij 100% van uw gedoneerde geld gebruiken voor de ondersteuning van onze gasten; dit geldt zowel voor losse als voor periodieke giften.

Meer financiële achtergrond, activiteiten en de statuten zijn opgenomen in de documenten ter verantwoording.

We helpen u graag bij vragen of bij het maken van keuzes m.b.t. een financiële steun via 023-3034343 of administratie@hospicehaarlemeo.nl.

Uw steun is welkom op NL22 ABNA 0560199996 t.n.v. Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o.

Vrijwilliger George werkt in de tuin