Stichting Hospice Pand

Stichting Hospice Pand

De Stichting Hospicepand Zuiderhoutlaan 10 te Haarlem is 14 maart 2014 opgericht. De Stichting stelt zich ten doel om o.a. het Hospice Huis (pand) aan te kunnen kopen en te onderhouden, om hiermee een hospice in de regio Zuid Kennemerland te huisvesten. Het aangekochte pand aan de Zuiderhoutlaan is vervolgens verbouwd en ingericht dankzij vele gulle donateurs.

Bestuur
P.J. (Patrick) van Gerwen – Voorzitter
M.H.P.J. (Matti) Emondts – vice voorzitter
A.B. (Lex) Baaij – penningmeester
C.M. (Carola) van Oerle – secretaris

KvK nummer: 60234725