Compliment en Klachten procedure

Compliment en Klachten procedure

Binnen Hospice Haarlem e.o. vinden we het belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan verblijven en werken. Ons streven is dat vrijwilligers, medewerkers, gasten en mantelzorgers - in het Hospice Huis en in de thuissituatie - elkaar open en ondersteunend benaderen, met ruimte en respect voor ieders waardigheid en integriteit.

Bent u tevreden over ons werk?

Laat het ons weten via info@hospicehaarlemeo.nl en wij zorgen dat uw compliment bij de juiste persoon terecht komt. Ook kunt u uw ervaringen met Hospice Haarlem e.o. delen op Zorgkaartnederland.nl via

Zorgkaart Nederland QR code

Bent u niet tevreden over ons?

Ook dan horen wij graag van u. U kunt voor het delen van uw klacht de volgende stappen volgen:

  1. Het is ons advies om de situatie in eerste instantie te bespreken met de betrokkene. Het bespreken geeft vaak al verheldering en verlichting in de situatie.
  2. Indien stap 1 niet wenselijk is of niet tot tevredenheid leidt, kunt u te allen tijde contact opnemen met een coördinator. De coördinatoren zijn 7 dagen per week bereikbaar op telefoonnummer 023-3034343 of per e-mail via info@hospicehaarlemeo.nl. De coördinator zal zich inzetten om samen met u tot een oplossing te komen.
  3. Komt u er met de coördinator niet uit, dan kunt u zich laagdrempelig wenden tot de directeur via een e-mail aan directie@hospicehaarlemeo.nl.
  4. Als de uitkomst van voorgaande stappen door u niet als bevredigend wordt ervaren, kunt u uw klacht voorleggen aan de landelijke onafhankelijke klachtencommissie van VPTZ Nederland. Meer informatie over de behandeling van uw klacht of geschil vindt u op de website van de VPTZ: Klachten- en geschillencommissie - VPTZ

Vertrouwenspersoon voor vrijwilligers en medewerkers van Hospice Haarlem e.o.

Hospice vrijwilligers en Hospice medewerkers kunnen met een klacht en/of zorg ook terecht bij onze vertrouwenspersoon, voor onafhankelijk advies en ondersteuning. Haar naam is Saskia van Rill.

Contactgegevens van Saskia van Rill
T: 06-22203743
E: saskiarill@icloud.com.
Saskia is bereikbaar van maandag t/m donderdag.

Aan het contact met de vertrouwenspersoon zijn voor vrijwilligers en medewerkers geen kosten verbonden.