Steunstichting

Steunstichting

Naast Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is in 1993 een steunstichting, Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o., opgericht.

Doel van de steunstichting

Doel van de steunstichting is het verwerven van middelen uit donaties, schenkingen, legaten en/of erfenissen welke worden besteed aan het Hospice, gericht op:
  • continuïteit;
  • financiering van de activiteiten;
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (onder meer door goede huisvesting).

Daarnaast het dekken van eventuele tekorten en het financieren van noodzakelijke uitgaven en/of investeringen

Gegevens Steunstichting

ANBI status

RSIN/fiscaal nummer:804486360
Post & bezoekadres:Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ Haarlem
Namen bestuursleden:J. (Jules) Genee - voorzitter
P. (Pauline) Jäger - penningmeester
J.A.M.G. (Joop) Peters - secretaris

De functies in het bestuur zijn onbezoldigd en de steunstichting heeft geen personeel in dienst. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede een financiële verantwoording en de statuten zijn opgenomen in de documenten ter verantwoording.