Steunstichting

Steunstichting

Naast Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. is in 1993 een steunstichting, Stichting Steunfonds Hospice Groep Haarlem e.o., opgericht.

Doel van de steunstichting

Doel van de steunstichting is het verwerven van middelen uit donaties, schenkingen, legaten en/of erfenissen welke worden besteed aan het Hospice, gericht op:
  • continuïteit
  • financiering van de activiteiten
  • verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening (onder meer door goede huisvesting)

Daarnaast het dekken van eventuele tekorten en het financieren van noodzakelijke uitgaven en/of investeringen

Bestuurlijke inrichting

Het bestuur van Stichting Hospice Groep Haarlem e.o. levert de penningmeester en een voorzitter en vormt als zodanig de meerderheid van de leden van de steunstichting. Een derde bestuurslid is onafhankelijk lid en niet verbonden met het bestuur van het Hospice.

Gegevens Steunstichting

ANBI status

RSIN/fiscaal nummer:804486360
Post & bezoekadres:Zuiderhoutlaan 10, 2012 PJ Haarlem
Namen bestuursleden:Marten Ebbenhorst, Voorzitter
Fred van Luijk, penningmeester
Jan Schuil, secretaris

De functies in het bestuur zijn onbezoldigd en de steunstichting heeft geen personeel in dienst. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten alsmede een financiële verantwoording en de statuten zijn opgenomen in de documenten ter verantwoording.