Bijzondere bijeenkomst in het dorpshuis van Vogelenzang

14 januari 2023

15 december vond voor medewerkers en vrijwilligers van het Hospice een informatieve en feestelijke afsluiting van 2022 plaats in het dorpshuis van Vogelenzang. Daar werd op interactieve wijze het Meerjarenbeleidsplan gepresenteerd en besproken, waarbij vooral de voorgenomen uitbreiding van de capaciteit aandacht kreeg. Ondanks de gladheid was de opkomst groot. Een gezellige en vruchtbare bijeenkomst!