Eervolle prijs

11 oktober 2022

Het Hospice Haarlem en omstreken heeft een eervolle jaarlijkse landelijke prijs gewonnen van VPTZ Nederland, de koepel voor lokale en regionale vrijwilligersorganisaties in de palliatieve terminale zorg. Landelijk zijn zo’n 12.000 mensen vrijwillig in deze sector werkzaam . Bij het Hospice Haarlem e.o zijn ruim 100 vrijwilligers samen met (wijk)verpleegkundigen en (huisartsen) nauw betrokken bij de verzorging en ondersteuning van de opgenomen gasten in het Hospice huis . Ook geven zij mantelzorg aan terminal zieke mensen in de thuissituatie. Dit alles onder het motto: Merkbaar van betekenis, overal en ergens. Zonder de inzet van vrijwilligers kan de gewenste ondersteuning en verzorging niet worden gegeven; ze zijn goud waard. Het thema van de prijsvraag was: Prijs de vrijwilliger. Een onafhankelijke jury heeft bepaald dat het Haarlemse Hospice landelijk gezien haar vrijwilligers het beste waardeert onder meer door goede (bij)scholing aan te bieden, het delen van verantwoordelijkheden met de professionals en altijd een luisterend oor en inspirerende bijeenkomsten aan te bieden. De prijs bestaat uit een fraai sculptuur en een bedrag van 2500 euro te besteden aan de vrijwilligers.