Heemsteedse Courant: Burgemeester Heemstede bezoekt Hospice Haarlem

26 april 2018

HAARLEM, 26 april 2018 – Burgemeester Nienhuis van Heemstede bezocht dinsdag 24 april het Hospice aan de Zuiderhoutlaan op de grens van Haarlem en Heemstede. Zij deed dit in het kader van haar ‘inburgeringsprogramma’ als nieuwe burgemeester. Toen zij een maand of twee terug een algemene oproep deed om haar uit te nodigen hoefde de directeur van het Hospice, Pauline Jäger, niet lang na te denken. Het Hospice vormt tenslotte een belangrijke voorziening voor de burgers van Haarlem, Heemstede en omliggende gemeenten en verdient daarom alle aandacht en betrokkenheid van de verschillende gemeentebesturen.

Mevrouw Nienhuis werd verwelkomd door Pauline Jäger en kreeg een korte rondleiding door het huis. Ze maakte kennis met een van de gasten, mocht zijn kamer zien en had een hartelijk, invoelend gesprek met hem. Ook sprak ze met de twee vrijwilligers, die op dat moment dienst hadden. Deze hadden helaas weinig tijd voor haar, omdat een van de gasten acuut hun beider hulp inriep. Boven in de vergaderkamer wachtten twee vrijwilligers haar op. Ineke van Schagen, die zorgvrijwilliger is in het Hospice Huis, en Leonique de Rijcke. Zij ondersteunt terminale patiënten en hun naasten in de thuissituatie. Ook schoof coördinator Yvonne Boots aan. Er ontspon zich een levendig gesprek, waarin het borrelde van de nieuwe ideeën. Mevrouw Nienhuis gaf er blijk van bekend te zijn met het Hospicewerk en zag allerlei kansen om onder meer onze digitale verworvenheden te benutten om het gemeenschapsgevoel in de wijken te bevorderen. Zij dacht bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van een buurtapp, waarmee buurtbewoners opgeroepen kunnen worden om een eenzame of terminale oudere te bezoeken of anderszins te ondersteunen. Dat zou, zoals zij dat formuleerde, ‘de warmte terug brengen in de straat’. Anders gezegd, maak meer gebruik van de positieve krachten in de samenleving.