Herdenkingsdienst

1 december 2021

Een mooie traditie is de jaarlijkse herdenkingsdienst waarbij we, samen met de nabestaanden, stilstaan bij het heengaan van onze gasten in ons Hospice huis en de door ons ondersteunde mensen in de thuissituatie. Woensdagavond 25 november kwamen we samen in de Groenmarktkerk in Haarlem om ook dit jaar de overledenen te herdenken. Het was een bijzondere avond waar mooie woorden werden gesproken, een ontroerend gedicht werd voorgedragen en dit alles omlijnd met prachtige muziek. Samen met de nabestaanden stonden we stil bij hun dierbaren en staken we ter nagedachtenis aan een ieder een kaars aan. Een avond waarop alles weer even samenkomt, dierbaar en bijzonder.