Meer mensen hebben ons nodig dan we nu kunnen helpen

12 mei 2021

Al enige jaren is duidelijk, dat met name de behoefte aan een plek specifiek in ons Hospice groter is dan wij kunnen bieden met 6 bedden. Als we geen plekje hebben doen de coördinatoren hun best om een alternatief te vinden. Ondanks die inspanning lukt het niet altijd om mensen hun laatste dagen door te laten brengen op de plek waar ze dat het liefst gewild hadden. Soms sterven mensen daarom - in afwachting van een plaats bij ons - in het ziekenhuis, of thuis onder omstandigheden die voor veel verbetering vatbaar zijn. Dit betekent dat we onze missie, om er te zijn voor terminaal zieke mensen en hun naasten, voor een substantieel aantal mensen nu niet kunnen vervullen.

Hospice Haarlem en omstreken is, met 32 jaar ervaring een van de oudste Hospices in Nederland, een herkenbare plek in de samenleving geworden. Hoeveel de ondersteuning van onze vrijwilligers betekent, zien wij terug in de reacties zoals de volgende: “Wat keek ze ernaar uit. Eindelijk het lijden loslaten en zorgenvrij overgeven aan het laatste deel van haar leven. Ze bleef vol humor. Praatjes bleef ze tot het laatste eind houden. Ik voelde zoveel warmte hier en onbaatzuchtige betrokkenheid. De omgeving heeft ervoor gezorgd dat ze nog een volle week heeft mogen genieten in dit geweldige huis. Mijn dankbaarheid is onmetelijk. Voor altijd herinner ik me de mooiste laatste dagen, die mams zich heeft mogen voorstellen.’’
Onze organisatie heeft veel ervaring en we voelen ons geroepen om te kijken wat wij hier kunnen betekenen. Het bestuur en ik onderzoeken daarom de mogelijkheid om capaciteit uit te breiden zodat we de mensen die ons nodig hebben kunnen helpen. Dat gebeurt behoedzaam waarbij rekening wordt gehouden met veel factoren. Zo is de basis dat onze huidige organisatie veilig is en dat kwaliteit en kleinschaligheid behouden blijft voor gasten, naasten, vrijwilligers, verpleegkundigen en medewerkers. Zeer belangrijk is dat het organisatorisch en financieel haalbaar is en dat we aansluiten bij ontwikkelingen die in de regio en landelijk plaatsvinden op het gebied van palliatief terminale zorg. Het traject van onderzoeken en misschien te zijner tijd van uitvoeren zal veel tijd vragen, waarmee je moet denken in jaren. Graag willen we de vrijwilligers en de omgeving op de hoogte houden. Ook zullen we hulp nodig hebben en te zijner tijd mensen zoeken die willen meedenken en helpen. En misschien heeft u op dit moment al vragen of ideeën? Aarzel niet en laat het me weten en stuur een mailtje naar directie@hospicehaarlemeo.nl. Met hartelijke groet, Pauline Jäger Directeur Hospice Haarlem en omstreken