Ondersteuning in de laatste levensfase, ook bij u thuis

10 november 2021

In het Hospice Huis op de grens van Haarlem en Heemstede bieden vrijwilligers samen met wijkverpleegkundigen ondersteuning aan terminaal zieke mensen. Maar wist u, dat hospice-vrijwilligers ook bij de zieke mensen thuis komen?

Denkt u dat uzelf of iemand in uw omgeving baat kan hebben bij onze steun? Bel ons!  023 303 43 43

Onze goed opgeleide, ervaren vrijwilligers doen alles wat normaal gesproken door mantelzorgers wordt gedaan. Denk aan ondersteunen bij de toiletgang, helpen met eten en drinken, ‘s nachts en overdag waken, wandelen, voorlezen en een afwasje. Maar ook het voeren van gesprekken met de zieke en de naasten. De ervaren vrijwilligers weten hoe te handelen. Zo bieden zij naast rust en gezelschap ook veiligheid. 

Onze ondersteuning thuis is kosteloos. Zij is aanvullend op de mantelzorg zodat die even ‘op adem kan komen’ of vormt de mantelzorg indien het netwerk klein is. 
Tijdsduur en frequentie stemmen we af op de situatie, variërend van een uurtje per maand tot hele dagen aaneen.