Regionale campagne

17 februari 2023

Naar verwachting hebben in de toekomst steeds meer mensen palliatieve zorg nodig doordat we langer leven en het aantal ouderen toeneemt. Het Netwerk palliatieve zorg in Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland spant zich samen met Hospice Bardo, Hospice Haarlem en Omstreken, Hospice De Heideberg, Hospice Midden-Kennemerland en ThamerThuis in om (langer) thuis wonen mogelijk te maken. In een gezamenlijke campagne wordt meer bekendheid en zichtbaarheid aan de vrijwilligers geschonken. De campagne heeft als doel dat patiƫnten, naasten, mantelzorgers en zorgverleners vaker vrijwilligers in de laatste levensfase gaan inzetten. Voor de verspreiding worden onder meer flyers, social media en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. De campagne stimuleert ook zorgverleners om het gesprek over vrijwilligers tijdig te voeren