Tevredenheidsonderzoek: vrijwilligers zeer tevreden

17 februari 2021

Vrijwilligers zijn vanzelfsprekend van enorm belang voor Hospice Haarlem e.o. Hoe vrijwilligers het werk ervaren is getoetst aan de hand van een uitgebreide anonieme enquête. De respons op het tevredenheidsonderzoek is hoog met 82%.

De vrijwilligers laten duidelijk weten het naar hun zin te hebben, zich ondersteund, gewaardeerd en gehoord te voelen. Ook zijn er suggesties. Bijvoorbeeld ten aanzien van het benutten van talenten, informatievoorziening en evaluatiemomenten. Alle feedback wordt meegenomen en is inspiratie voor beleidsvorming.