Uit nieuwsbrief van Tandem: op werkbezoek bij Hospice Haarlem e.o.

2 mei 2022

Op werkbezoek: Vrijwilliger gezocht voor mantelzorger In maart waren we op werkbezoek bij Hospice Haarlem en omstreken. We spraken met Yvonne en Pauline over een casus van een mantelzorger met een naaste in de terminale fase. Ontlasting van de mantelzorger en inzet van een vrijwilliger was gewenst. Maar welke organisatie benader je dan?

Van begin tot eind 
Tandem en Hospice Haarlem zetten beiden vrijwilligers in bij mensen thuis. Tandem is er specifiek voor de mantelzorger. Onze vrijwilligers komen eens in de twee weken of eens in de week om de mantelzorger te ontlasten. Zij blijven bij de verzorgde, zodat de mantelzorger even een adempauze en tijd voor zichzelf heeft. Onze vrijwilligers zijn soms jaren betrokken bij iemand. Vanaf het moment dat een zieke naaste niet meer alleen thuis kan blijven, tot het moment van overlijden. 

De laatste levensfase 
Vrijwilligers van Hospice Haarlem ondersteunen terminaal zieke mensen en hun mantelzorgers. Niet alleen in het allerlaatste stukje van het leven, maar al tot ongeveer een half jaar daarvoor. Deze inzet kan variëren van een uur per week tot dagen aaneen en ‘s nachts. Deze vrijwilligers zijn specifiek opgeleid om mensen en hun naasten in de laatste levensfase te begeleiden. Zij kunnen alle taken verrichten die een ervaren mantelzorger ook doet: van ondersteunen van toiletgang, verzorging en gezelschap tot mee naar het ziekenhuis een, boodschapje doen, advies, waken, ‘er zijn’. Er hoeft geen mantelzorger betrokken te zijn. 

Samen sterk 
Als een zieke naaste de laatste levensfase bereikt, is soms al een vrijwilliger van Tandem ingezet. Vaak blijft deze vrijwilliger dan komen. Daarnaast kan een vrijwilliger van Hospice Haarlem ingezet worden. De mantelzorger kan dan meer zorgtaken overdragen en deze vrijwilliger heeft echt expertise op het gebied van de laatste levensfase. Als er nog geen vrijwilliger ingezet is, is dit ook de reden om dan te kiezen voor een vrijwilliger van het Hospice. En natuurlijk kan altijd overlegd worden of de inzet van een vrijwilliger van Tandem een welkome aanvulling is. 

Goed om weer even duidelijk op het vizier te hebben waar we elkaar kunnen versterken. Kom jij in je werk ook weleens een mantelzorgvraag tegen waar je over wil sparren? Je kan altijd even bellen voor overleg of een afspraak maken om met elkaar uit te wisselen.