Zorgcijfers 2020

12 maart 2021

Het is even spannend wat 2020 gaat brengen voor de Hospices als de crisis in maart losbarst. Landelijk houdt men er rekening mee dat veel vrijwilligers zich misschien zullen terugtrekken, Hospices hun inzet zullen moeten afschalen en dat de aanvragen afnemen.

Hospice Haarlem en omstreken gaat ervoor om de volledige capaciteit te blijven bieden. Noodscenario’s liggen op de plank voor het geval extra mensen moeten worden ingevlogen, maar het blijkt niet nodig. En de mensen die onze hulp kunnen gebruiken weten ons gelukkig goed te vinden, waarbij het aantal aanvragen dat we ontvangen van ziekenhuizen en huisartsen relatief groter is dan in voorgaande jaren.
![Cijfers 2020 verzorging.PNG](/uploads/Cijfers_2020_verzorging_4d0db7a6d4.PNG)
Wel zien we tijdens de eerste piekgolf in maart en april dat men huiverig is om hulp thuis toe te laten. Zorg wordt afgezegd of uitgesteld en de ondersteuning thuis gaat op een laag pitje. In de loop van de zomer trekt dit weer wat bij en gedurende de rest van het jaar gaat het ook in de thuis ondersteuning stapje voor stapje richting ‘normaal’. Ook blijken mensen terughoudender ten aanzien van komst naar het Hospice Huis. Met de bezoekstop in de verpleeghuizen en de verdrietige verhalen van eenzaam stervende mensen in ziekenhuizen in gedachten is men bang voor even strenge bezoekregels in het Hospice. De regels zijn weliswaar aangescherpt, maar bezoek blijft in het Hospice welkom en het vertrouwen van mensen komt langzaam weer terug. Alle gebeurtenissen hebben daarom niet geleid tot een grote afname in de behoefte aan onze steun. In totaal hebben we in 2020 evenveel verzoeken om hulp gekregen als in 2019 en 168 terminaal zieke mensen en hun naasten mogen bijstaan.
![Cijfers 2020 verdeling gemeentes.PNG](/uploads/Cijfers_2020_verdeling_gemeentes_ef724186da.PNG)