Even wat anders bij complexe zorg: ‘ De focus ligt op genieten en comfort'

3 december 2021

In 2021 werkten wij mee aan een onderzoek van VWS naar de zorgvraag van ouderen. Het verslag* beschrijft de zorgvraag van een gaste in ons Hospice als volgt: “Mevrouw vindt het fijn om af en toe een praatje te maken met de vrijwilligers, haar haar te laten doen of haar nagels te laten lakken. De dingen die ze thuis graag deed, kan ze hier blijven doen: Wordfeud spelen en ’s avonds een wijntje drinken. Na twee maanden gaat mevrouw plotseling zienderogen achteruit. Ze heeft geen energie meer om uit bed te komen en ze voelt dat het klaar is. Het lijf is gewoon op. In het bijzijn van haar kinderen gaat ze vredig heen.”

Uit de beschrijving zou je denken, dat het een probleemloos verloop is geweest. Ik ken echter deze gaste en weet dat de medische zorg en de psychosociale ondersteuning intensief was. Het bijzondere is, dat wij in antwoord op de ondersteuningsbehoefte van mevrouw telkens haar wens om te genieten centraal stelden, waar in de casus beschrijving van andere organisaties vaker de fysieke ondersteuning en de inzet van (para)medische zorg werden benoemd. 

Dat onze gasten complex ziek zijn en dat dat in het Hospice goed wordt begeleid is voor ons zó vanzelfsprekend, dat wij het niet vermelden. En met die bescheidenheid blijft iets belangrijks uit beeld. Als wij in onze communicatie de focus leggen op de behoefte aan genieten en comfort - en daarbij niet de medische- en psychosociale uitdagingen, de multidisciplinaire benadering en de intensieve aandacht die we hiervoor hebben benoemen - benadrukken wij weliswaar een essentiële zorgvraag, maar laten ook een groot stuk van ons werk onderbelicht. En daarmee kan zomaar een beeld ontstaan dat geen recht doet aan de hoge kwaliteit, deskundigheid, rust en creativiteit waarmee vrijwilligers, verpleegkundigen, artsen en paramedici in ons Hospice het hoofd bieden aan de dynamiek, die gepaard gaat met terminaal ziek zijn.

Daarom dit keer even iets anders. Daarom besteden we komende weken aandacht aan de complexiteit van zorgsituaties in het Hospice. Omdat comfort en genieten slechts kunnen resulteren dankzij de inzet van een breed palet aan aandacht, kennis, liefde en zorg. 

Met warme groet,

Pauline Jäger
Directeur Hospice 
Haarlem e.o.

*) Bureau HHM - verantwoording portretten ouderen