Interview met directie Hospice Haarlem in regiowijzer palliatieve zorg 2023

22 februari 2023

‘Door de liefdevolle zorg en de sfeervolle aankleding voelen gasten zich meestal snel op hun gemak’


Dit zegt Pauline Jäger in de nieuwe regiowijzer palliatieve zorg, een uitgave van het Netwerk palliatieve zorg Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland. Voor de digitale regiowijzer inclusief het interview klik hier