Niemand wordt geweigerd omdat de zorg te complex zou zijn

2 januari 2022

Interview met hospice-huisarts Han Wassenberg en coördinator Yvoone de Groot: In antwoord op de vraag wat complexe zorg is zegt Han: “Complexe zorg kenmerkt zich doordat het niet routinematig is. Daarvoor moet je buiten de kaders denken en waar nodig de hulp van deskundigen inroepen.” Ook en vooral op het psychische en/of gedragsmatige vlak kan de zorg complex zijn. Doordat mensen met psychische problemen thuis vaak weinig sociale contacten hebben, worden ze relatief vaker aangemeld voor opname en zijn daarmee in het Hospice wat meer vertegenwoordigd, vertelt Han.

In alle gevallen waar de zorg niet routinematig is, worden oplossingen gevonden. Vrijwilligers blijken door coaching, training en hun ervaring keer op keer uitstekend in staat om ook in heel uitdagende situaties ondersteuning te kunnen bieden en zijn direct bereid te komen als extra handen nodig zijn. Verpleegkundigen bezitten specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van palliatief terminale zorg. Hun inzet en meedenken is onmisbaar.
Daarnaast zijn alle expertises oproepbaar, al dan niet via de huisarts die binnen zijn of haar netwerk de geschikte specialist met affiniteit voor palliatieve zorg beschikbaar weet.

Yvonne geeft aan dat bij de intake voor het Hospice in principe niemand wordt geweigerd omdat de zorg te complex zou zijn. Met andere woorden: bijna alle soorten complexe zorg kan het Hospice aan. We kijken wel of verblijf in het Hospice meerwaarde oplevert. Soms blijkt na overleg met betrokkenen dat het beter is iemand in zijn eigen omgeving te ondersteunen met behulp van vrijwilligers in de buitenzorg. En we kijken heel zorgvuldig, of het Hospice Huis – een ‘open huis’, waar gasten en hun familie in en uit kunnen lopen – voldoende veiligheid kan bieden, bijvoorbeeld aan mensen met dementie die dwalen. Beslissingen worden altijd in overleg met betrokkenen en experts genomen. Ook en zeker in dit soort situaties.

Zowel Han als Yvonne benadrukken de belangrijke rol van vrijwilligers. Hun inzet is mede zo effectief vanwege de ervaring die ze meebrengen, de verantwoordelijkheid die ze voelen voor het welzijn van gasten en de motivatie zich daar volledig voor in te zetten. Zij hebben een belangrijke signaalfunctie en worden nadrukkelijk betrokken bij het diagnostische proces en bij verzorgende taken.

‘Vrijwilligers komen direct als er extra handen nodig zijn’
 

Aan het eind van het gesprek komt de vraag aan de orde of je voor gasten in het Hospice complexe zorg wel altijd moet willen uitvoeren, ook al kun je het prima aan. Wordt het doel er altijd mee bereikt? Namelijk: het de gast zo comfortabel mogelijk maken in de laatste levensfase, met zijn of haar wensen als uitgangspunt. Je moet je daarom altijd afvragen of de zieke mens ermee gediend is extra complexe zorghandelingen te ondergaan als daarmee het leven (en vooral het lijden) wordt verlengd.